Projecten A. Duinmeijer & Zn.

Zakputten-route Egmond aan Zee

Een aantal maanden per jaar ziet u een deel van ons team zich met materiaal door Egmond aan Zee bewegen.

Zij voeren dan onderhoud uit aan het zakputtenstelsel in verschillende delen van het dorp. De putten worden geïnspecteerd op mogelijke defecten. Als zich vuil in de putten bevindt wordt dit verwijderd. De putten worden omgespit en aangevuld met schoon zand waardoor het hemelwater weer goed afgevoerd wordt. Op deze manier houden wij een deel van het ‘oude’ hemelwaterafvoerstelsel op orde.

Zoals wellicht weet voeren wij ook rioolwerkzaamheden uit voor particulieren en bedrijven. Heeft u behoefte aan een rioolontstopping, camera inspectie, aanleg van een nieuwe riolering of andere rioleringswerkzaamheden, neem dan contact met ons op!

MaritZakputten-route Egmond aan Zee