Veiligheid & Milieu

A. Duinmeijer & Zn. B.V. heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met haar activiteiten. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is de organisatie een betrouwbare partner gebleken. Met de grootste zorg voor kwaliteit en veiligheid worden de projecten voltooid.

Veiligheid

Ons team bestaat uit ervaren straatmakers (stratenmakers), grondwerkers en machinisten. Door onze ervaring en certificering kunnen wij de juiste kwaliteit en veiligheid hanteren. Door de inzet van goede informatievoorziening verzorgen we de doorstroom van het verkeer en waarborgen we de veiligheid. Voor zowel omwonenden, voorbijgangers en onze werknemers.

VCA certificering

Werkzaamheden worden namelijk veelal uitgevoerd met een verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden op werkplaatsen, projectlocaties maar natuurlijk ook langs de openbare weg. Met de certificering overeenkomstig de norm VCA*, versie 2017/6.0, wordt beoogd het aanwezige veiligheidsniveau te borgen en waar nodig te verbeteren. Tevens wordt met de certificering beoogd het aanwezige kwaliteitsniveau te borgen en waar nodig te verbeteren

Afvalbeheer

Ten aanzien van milieu kent de organisatie een actief beleid op het gebied van afvalbeheer, in termen van afvalscheiding en afvoeren door en naar erkende verwerkers, en preventieve maatregelen om (milieu-) verontreiniging te voorkomen, bijvoorbeeld door vooraf na te gaan welke stoffen verontreiniging kunnen veroorzaken en hoe dit aan de bron is te bestrijden.

beheerderVeiligheid & Milieu