A. Duinmeijer & Zn. BV

Lamoraalweg 61
1934 CC  Egmond aan den Hoef

T 072-5063635
M 06-51134161
F 072-5067657

E info@duinmeijer-zn.nl
KvK Alkmaar 37029268


VCA en Millieu

 

A. Duinmeijer & Zn. B.V. heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met het uitvoeren haar activiteiten. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is de organisatie een betrouwbare partner gebleken. Het bedrijf voert de werkzaamheden met de grootste zorg voor kwaliteit en veiligheid uit. Dit wil de organisatie ook uitstralen naar de opdrachtgevers. Werkzaamheden worden namelijk veelal uitgevoerd met een verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden op werkplaatsen en projectlocaties.

Met de certificering overeenkomstig de norm VCA*, versie 2008/05.1, wordt beoogd het aanwezige veiligheidsniveau te borgen en waar nodig te verbeteren. Tevens wordt met de certificering beoogd het aanwezige kwaliteitsniveau te borgen en waar nodig te verbeteren.

Ten aanzien van milieu kent de organisatie een actief beleid ten aanzien van afvalbeheer, in termen van afvalscheiding en afvoeren door erkende verwerkers, en preventieve maatregelen om (milieu)verontreiniging te voorkomen, bijvoorbeeld door vooraf na te gaan welke stoffen verontreiniging kunnen veroorzaken en hoe dit aan de bron is te bestrijden.